Algemeen - Stichting SWOS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemeen

Welzijn

Oranjeplaats
Het Dienstencentrum aan de Oranjeplaats is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en op zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
U kunt gezellig een kopje koffie of thee komen drinken, zonder dat u verplicht bent om deel te nemen aan een activiteit of cursus.
Een deel van ons jaarprogramma bestaat uit regelmatig terugkerende activiteiten op het gebied van bewegen, educatie en gezelligheid. Maar vaak ook organiseren we iets eenmalig. Over deze categorie informeren we u via de huis aan huisbladen en deze internetsite.

De Brug
We verzorgen ook activiteiten in De Brug, de 'woonkamer' van de Pasteurflat.

Wanneer wij voor een doorlopende activiteit een bijdrage vragen dan dient die uitsluitend via bank- of girorekening voldaan te worden. Tenzij anders overeengekomen is alleen jaarbetaling mogelijk.
 
Het bestuur houdt zich het recht voor een financiële bijdrage te vragen of te verhogen als er onvoorziene (extra) kosten ontstaan.
Tijdens vakantie of ziekte gedurende een cursus of activiteit dient de bijdrage doorbetaald te worden. De opzegtermijn voor alle activiteiten bedraagt één betaaltermijn.
Activiteiten kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu