vrijwilligers - Stichting SWOS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk, altijd nodig

In onze huidige maatschappij is vrijwilligerswerk onmisbaar geworden. Op vele terreinen zijn mannen en vrouwen actief die een gedeelte van hun vrije tijd beschikbaar stellen om anderen te helpen. Door zich in te zetten voor hun medemens, is het mogelijk voorzieningen in stand te houden, die het mogelijk maken, dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Maar ook dragen vrijwilligers ertoe bij, dat ouderen kunnen deelnemen aan gezellige en zinvolle activiteiten, elkaar kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer, ergens naar toe kunnen gaan enzovoort.


Zonder de inzet van al die vrijwilligers zijn onze voorzieningen en activiteiten onmogelijk!

Indien u overweegt zich vrijwillig in te zetten, uit een breed scala van mogelijke vrijwilligerstaken een keuze maken. Voor iedereen is er wel iets bij.
De ene taak vraagt veel tijd, terwijl u bij een andere taak slechts een heel enkele keer gevraagd zal worden om te helpen. Bij veel taken kunt U zelf bepalen, hoe vaak u zich in wilt zetten. Vele handen maken het werk licht, dus.... ook als u niet al te veel tijd heeft, dan nog kunt u zich opgeven.

Soms is er vrijwilligerswerk dat specifieke kennis vraagt.
In dat geval wordt u gevraagd eerst een cursus te volgen of themadagen te bezoeken.

Vanzelfsprekend is vrijwilligerswerk niet vrijblijvend!
Als u zich voor een bepaalde taak heeft opgegeven, dan wordt er op u gerekend !
Wij maken met u een vrijwilligersovereenkomst op.


Wat staat daar tegenover?

De onkosten die u voor vrijwilligerswerk maakt, worden altijd vergoed. Als u als vrijwilliger op verzoek van SWOS diensten verricht, bent u te allen tijde verzekerd.
Dat geldt ook voor de meeste andere organisaties.
U kunt altijd bij SWOS terecht als u vragen of suggesties heeft over het door u verrichte vrijwilligerswerk.
Desgewenst kunt u op kosten van de stichting deelnemen aan een studiedag of cursus.

Ook als u zich achteraf afvraagt of iemand wel terecht hulp gevraagd heeft, dan kunt u hierover met ons van gedachten wisselen. Als u van mening bent dat een beroepskracht contact met iemand op moet nemen, omdat u zich ongerust maakt, dan verzoeken wij u dringend dit te melden.
Soms zijn er bijeenkomsten met andere vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen of om een bepaald thema te bespreken. Hoe vaak dit gebeurt, hangt af van het soort werk, dat u verricht en van de organisatie waarvoor u werkt. U staat er niet alleen voor!


Wie kan vrijwilliger worden?

Iedereen, die gemotiveerd en enthousiast is, en de privacy van betrokkenen in acht neemt, kan vrijwilliger worden.
Uw leeftijd is niet belangrijk ! Als u tijd over heeft en deze zinvol en gezellig wilt besteden, neemt u dan contact op met SWOS, zodat u in een persoonlijk gesprek uw voorkeuren voor het soort vrijwilligerswerk kunt aangeven. Uit het gesprek kan dan blijken, bij welke organisatie u zich het beste kunt aansluiten.


Voor welke taken zoeken we vrijwilligers?

SWOS fungeert als Centraal Adres voor ouderen om u de weg te wijzen naar de diverse activiteiten van de vrijwilligersorganisaties. Informatie over plaats en tijd kunt u hier krijgen.
Een overzicht van mogelijkheden:
Gastvrouw/ gastheer bij de koffieochtend of activiteiten bij de eettafel (gezamenlijke maaltijd in dienstencentrum) gastvrouw in dienstencentrum (koffie schenken, telefoon beantwoorden, de weg wijzen etc. ) kok, voor het thuisbezorgen van de warme maaltijd van "Tafeltje dekje" als chauffeur (in eigen auto) , die de maaltijden bij ouderen naar binnen brengt, ondersteuning Mantelzorg kussen als schilderij ophangen, het vervangen van een kraanleertje e.d., kleine klusjes op gebied van elektriciteit, assisteren bij een verhuizing, tuin winter klaar maken / tuinonderhoud, aansluiten van persoonsalarmering. Zend een e-mail voor een afspraak om te praten over vrijwilligerswerk.

Uiteraard kunt u ons ook bellen .
NEEM DE BESLISSING EN GEEF U OP ALS VRIJWILLIGER
Vrijwilligerswerk is altijd de moeite waard !


Wat betekent een vergoeding voor vrijwilligerswerk voor de belastingen?

Zoals reeds vermeld, krijgt u altijd de onkosten vergoed, maar over het algemeen krijgt u verder géén vergoeding voor het aantal uren, dat u zich inzet. Het is immers vrijwilligerswerk.
Bijstandsgerechtigden mogen een beperkt bedrag dat ze krijgen voor vrijwilligerswerk houden zonder dat er iets aan de hoogte van hun uitkering verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor reïntegratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal € 150,00 vrij ontvangen worden tot een maximum van €  1.500,00 per jaar.
In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten kostenvergoeding lager: maximaal  € 95,00 per maand, met een maximum van € 764,00 per jaar.
Een vergoeding voor onkosten (zoals reiskosten) ontvangt u altijd belastingvrij. Wanneer u deze kosten niet declareert, dan kunt u dit bij de belasting opgeven als een gift. Indien U een vergoeding voor werkzaamheden zou krijgen, is dit tot een bepaald bedrag per jaar eveneens belastingvrij. Vrijwilligerswerk doen met behoud van uitkering, is meestal wel mogelijk. Informeer hiernaar bij de sociale dienst van uw gemeente of uw bedrijfsvereniging.


En hoe zit het met verzekeringen?

Alle vrijwilligers bij Stichting SWOS zijn collectief verzekerd om de risico’s te dekken die toch altijd aan elk werk vastzitten. Er is een W.A. verzekering, een ongevallen verzekering en een auto- (inzittenden) verzekering. Terugval van uw no-claimverlies bij uw eigen verzekering is gedekt. Uitgebreide informatie over alle verzekeringen kunt u bij Stichting Welzijn Ouderen in een aparte brochure nalezen.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu