Welzijnspunt - Stichting SWOS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welzijnspunt

Ondersteuning

Waarom een Welzijnspunt?
Een citaat uit het NRC van 26 april jongstleden:
Een op de tien Nederlanders heeft geen sociaal netwerk voor zorg en ondersteuning. Voor ouderen en mensen met een beperking is dat zelfs 20 procent.
De cijfers komen uit een ‘n dag eerder uitgebracht rapport van het SCP.
Wij kunnen die ondersteuning leveren of de juiste, meest aangewezen instantie voor u inschakelen.

Voor wie is het Welzijnspunt?

De welzijnsadviseur is er voor iedereen met een vraag op het gebied van het Sociaal Domein, zoals de jeugdzorg en de WMO. Daarbij kan onafhankelijke informatie en advies een steun zijn. Daarnaast is de welzijnsadviseur een vraagbaak voor mantelzorgers en beroepskrachten van instellingen die zich met de zorg bezig houden.
Waarvoor kunt u terecht bij het Welzijnspunt?
 Voor ondersteuning bij het maken van keuzes en het krijgen van de juiste hulp
 Voor verwijzing en bemiddeling naar instanties en organisaties
 Voor informatie en advies over allerlei diensten en voorzieningen die kunnen helpen bijom uw problemen binnen het Sciaal Domein op te lossen.
 Voor begeleiding bij het aanvragen van hulp of zorg en het invullen van formulieren voor het aanvragen van diensten
 Voor een luisterend oor
 Voor adviezen over het leren leven met beperkingen en belemmeringen

Maaltijdvoorziening

Deze dienst is er voor mensen die thuis tijdelijk of blijvend niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden worden koelvers thuis bezorgd.  
Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij het Welzijnspunt.

Bereikbaarheid

Op werkdagen kunt u van 9.00 uur tot 12.00 uur bezoeken of telefonisch contact met ons opnemen.
Mocht u niet in staat zijn ons te bezoeken dan kan de welzijnsadviseur een huisbezoek met u afspreken.

Welzijnspunt
Oranjeplaats 45B
2871 TL Schoonhoven
Telefoon:  0182-381227
e-mail: welzijnspunt@swoschoonhoven.nl

Informatief Huisbezoek

Tijdens het informatief huisbezoek brengen wij u op de hoogte van de diensten en mogelijkheden die  onze organisatie levert.  In het gesprek kan naar voren komen hoe  u zo lang als mogelijk is  zelfstandig kunt wonen en actief zijn. Welke zorg en ondersteuning er is voor mantelzorgers en waar u terecht kunt voor zorg, wonen, welzijn gezondheid, vervoer, en mobiliteit.

Telefooncirkel

In samenwerking met het Rode Kruis, afdeling Krimpenerwaard en onze zusterorganisaties organiseren we en dagelijkse telefooncirkel. De deelnemers bellen elkaar in een vastgestelde volgorde. Komt er een kink in de kabel dan wordt er alarm geslagen.

Scootmobielpool

Scootmobiel nodig? U kunt er kosteloos eentje lenen.

Ben u slecht ter been, kunt u niet meer fietsen en wilt u er graag op uit met een scootmobiel? Bij  onze organisatie kunt u voor één tot drie dagen een scootmobiel lenen uit de scootmobielpool. Het voordeel van de scootmobielpool is dat u geen indicatie hoeft te regelen, er geen stallingsruimte nodig is en u de kans krijgt om een scootmobiel te testen of af en toe te gebruiken.

Bent u inwoner van Schoonhoven en wilt u eens gebruik maken van de scootmobielpool of informatie hierover krijgen?
Meld u zich dan  bij  het Welzijnspunt .

Voordat u met de scootmobiel op pad gaat krijgt u een korte rijvaardigheids- en verkeersveiligheidsinstructie.

Netwerkcoach

Stap
voor stap een leuker leven.
Wilt u graag wat meer onder de mensen komen? Of verlangt u naar een actiever leven?
Of bent u mantelzorger en is de kring van mensen om u heen niet zo groot?
Een vrijwillige netwerkcoach helpt u op weg.
Voor meer informatie neemt u contact op met de Welzijnsadviseur.

Belastinghulpdienst

Bij de ouderbonden zijn vrijwilligers opgeleid die senioren vanaf 65 jaar helpen bij het invullen van hun belastingformulier.
Voor informatie kunt u bellen naar de heer M.J. van Baaren, 06 49912608.
Over de volgende onderwerpen kunt u vragen stellen

indicatiestelling

thuiszorg

hulpmiddelen

personenalarmering

 woningaanpassingen

huisvesting

vervoer

inkomen

vrijwilligershulp

vakantie

dagverzorging

belastingen

persoonsgebonden budget

verzorgings- en verpleeghuizen

sociale en culturele activiteitein

klussendienst

vrijwilligers ondersteuning

mantelzorg

bijzondere bijstand

telefooncirkel

maaltijd aan huis

scootmobiel lenen

netwerkcoach

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu